แนะแนวม.6

Advertisements

7 responses to “แนะแนวม.6

 1. ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.mfu.ac.th หรือ http://www.admission.mfu.ac.th

  รับสมัครจำนวน 50 คน

  ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 – มีนาคม 2555

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

  โทรศัพท์ 0-5391-6103-5 หรือ admission@mfu.ac.th

  รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน [ 90.12 KB]
  รายวิชา [ 60.46 KB]

 2. ติวสอบเข้ารัสเซียศึกษา ธรรมศาสตร์ by Tutorrus
  รับตรงคณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (นอกส่วนกลาง)
  UploadImage

  UploadImage ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้า

  “คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
  ขณะนี้ทางโครงการได้ออกกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
  แล้วนะคะ :)) คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูกำหนดการสอบ

  สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่รู้จักโครงการนี้สักเท่าไรนัก

  TUTORRUS จะมาแนะนำรายละเอียดให้น้อง ๆ ได้ทราบกันค่ะ

  * โครงการรัสเซียศึกษา เป็นโครงการพิเศษในคณะ
  ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  * พิจารณาโดยการสอบตรงเข้าคณะนี้เท่านั้น!!
  (รับนอกส่วนกลาง)

  * เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จะพิจารณาจากการสอบ
  ข้อสอบ 2 ชุด ดังนี้

  1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

  2. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (ปกติทุกปีจะออกเป็น passage อย่างเดียว)

  * รับนักศึกษาจำนวน 100 คน (ซึ่งอัตราส่วนการแข่งขันอยู่ที่
  ประมาณ 1 ต่อ 4 ทุกปี ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยสำหรับ
  การสอบตรง ดังนั้นโอกาสในการสอบติดจึงมีสูง ทั้งนี้ต้อง
  ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวผู้สอบแต่ละคนด้วยนะคะ)

  * เรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 3. หลังจากที่ สถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) ได้ ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชี พ (PAT) ครั้ งที่ 1/2555 สอบวันที่ 24 ถึ ง 27 ธันวาคม 2554 จะประกาศผลสอบวันที่ 31 มกราคม 2555และดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิ ชาเมื่ อวันที่ 7 และ 8 มกราคม 2555 จะประกาศผลสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 255

  Credit : Unigang

 4. รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 3 โครงการ

  UploadImage

  วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวรับตรงของสถาบันพรบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมาฝากน้องๆ ค่ะ ซึ่งมีอยู่ 3 โครงการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้แก่

  1. สถาบันพระบรมราชชนกทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการร่วมผลิตนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

  จังหวัด โควตาที่ได้รับการจัดสรร

  บุคคลทั่วไป มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวม
  ชลบุรี 11 0 11
  สมุทรปราการ 8 0 8
  ฉะเชิงเทรา 11 0 11
  ระยอง 9 0 9
  สระแก้ว 6 3 9
  นครราชสีมา 34 0 34
  กาฬสินธุ์ 10 0 10
  ตาก 1 0 1
  สระบุรี 6 0 6
  พระนครศรีอยุธยา 1 0 1

  2. สถาบันพระบรมราชชนกทำความร่วมมือกับคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการร่วมผลิตนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  จังหวัด โควตาที่ได้รับการจัดสรร

  ระบบรับตรง (มหาวิทยาลัย) ระบบกลาง (สกอ.) รวม
  จันทบุรี 5 0 5
  ชลบุรี (มหาวิทยาลัยรับครบแล้ว 4 โควตา) 4 0 4
  สมุทรสาคร 2 1 3
  เพชรบุรี 8 0 8
  ตราด (มหาวิทยาลัยรับแล้ว 1 โควตา) 2 0 2
  ระยอง (มหาวิทยาลัยรับแล้ว 1 โควตา) 3 2 5
  กาญจนบุรี 3 2 5
  นครปฐม 3 2 5
  ราชบุรี 3 2 5
  สุพรรณบุรี 3 3 6
  สมุทรสงคราม 1 0 1
  ปราจีนบุรี 1 0 1
  อุดรธานี 0 6 6
  หนองบัวลำภู 0 3 3
  เลย 0 4 4
  สกลนคร (มหาวิทยาลัยรับครบแล้ว 1 โควตา) 1 0 1

  3. สถาบันพระบรมราชชนกทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดทำโครงการร่วมผลิตนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

  จังหวัด โควตาที่ได้รับการจัดสรร

  บุคคลทั่วไป มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวม
  บึงกาฬ 3 0 3
  หนองคาย 4 0 4
  นครพนม 5 1 6
  มุกดาหาร 2 0 2
  สกลนคร 5 0 5
  กาฬสินธุ์ 4 1 5
  มหาสารคาม 5 0 5
  อุบลราชธานี 20 0 20
  บุรีรัมย์ 9 0 9
  อุดรธานี 0 1 1
  สุรินทร์ 8 0 8

  *** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทางเว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  สำหรับโครงการที่ 1 และ 2
  ติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

  สำหรับโครงการที่ 3
  ติดต่อขอทราบรายละเอียดการรับสมัคร และสมัครได้ด้วยตนเองที่ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 5. รับตรงคณะเภสัชฯ ม.ศิลปากร และ ม.บูรพา โครงการร่วม 55

  UploadImage

  โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2555

  รับสมัคร 23 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2555

  ปฏิทินการสอบคัดเลือก

  -23 มกราคม – 15 มีนาคม 2555 สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://www.pharm.buu.ac.th หรือwww.pharm.su.ac.th

  – 28 มีนาคม -6 เมษายน 2555ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และ ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบทางwww.pharm.buu.ac.th หรือ http://www.pharm.su.ac.th

  – 7- 8 เมษายน 255 5สอบข้อเขียนตามประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

  – 1 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์) ผ่านทางเว็บไซต์www.pharm.buu.ac.th และ http://www.pharm.su.ac.th

  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.research.su.ac.th/pharm/student_apply_online/g1/agreement.php

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s